LV RU EN


 ERASMUS
 ERASMUS stories

 ERASMUS+ akadēmiskās
 mobilitātes programma starp
 Programmas valstim un
 Partnervalstīm
 Partneraugstskolas
 Konkurss un dalībnieku atlase
 Normatīvie dokumenti
 Valodu kursi
 Veselības apdrošināšana
 Informācija par vīzām
 Kopmītnes
 Veidlapas un dokumentu
 paraugi aizpildīšanai
 • Pasniedzējiem
 • Studentiem

 Veiksmes stāsti

 SALTO-YOUTH - neformāla izglītība, apmācība un citas aktivitātes jauniem līderiem

 Vasaras skolas

 ES informācijas pakalpojumu
 centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras
 centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  Studentiem
 
 
Cienījamie studenti!
Ja Jūsu semestra plānā 2019/2020 st.gada rudens semestrī ir paredzēti brīvās izvēles priekšmeti (C bloks), mēs piedāvājam Jums sarakstu ar studiju kursiem, kas ir lasāmi BSA dažādās studiju programmās, dažādās dienās, dažādās plūsmās un apmācības formās.

Nolikums par studijām (studiju noteikumiem) Baltijas Starptautiskajā akadēmijā.


Nolikums par BSA akadēmisko grupu vecakājiem.
Kursa apraksts ĢEOPOLITISKO TEORIJU EVOLŪCIJA

Kursa apraksts Globālā drošības politika Globālie un reģionālie aspekti
Diploma pielikums

Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli (European Diploma Supplement Model; 1998/99), kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu sertifikātu, u.c.), atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informācija netiek sniegta, jāpaskaidro iemesls.

Diploma Pielikums tiek izsniegts angļu valodā, kā arī izdevējvalsts oficiālajā valodā. European Diploma Supplement Model definē informāciju, kas tiek norādīta DP. Līdzās personīgiem datiem DP ietver informāciju par augstskolas nobeiguma veidu un līmeni, izsniedzējaugstskolas (mācību iestādes) statusu, kā ari detalizētu informāciju par studiju programmu, kura tika absolvēta (uzņemšanas noteikumi, studiju prasības, studiju norise, un, pēc izvēles, cita informācija). DP tiek izsniegts ar norādi uz oriģināldokumentiem, uz kuriem tas attiecas. DP pēdējā daļā tiek aprakstīta respektīvās valsts izglītības sistēma.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas absolventu diploma pielikums ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas vienotā diploma pielikuma formu. Tas tiek izsniegts bez maksas katram BSA absolventam kopā ar diplomu.

Papildus informācija:

Baltijas Starptautiskās akadēmijas diploma pielikumu paraugi.

KOMPASS DZĪVEI LATVIJĀ - augstskolu studentiem trešo valstu valstspiederīgajiem

 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009