Programmas:

Koledžas programmas
Tiesību zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Programmas
 

BSA studiju virzieni un programmas:

Studiju virziens

Studiju programmas nosaukums (kods), piešķiramais grāds/kvalifikācija

Īstenošanas vieta

Akreditācijas lapas Nr., beigu termiņšPirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Sociālā labklājība.

Pirmā līmeņa studiju programma “Sociālās palīdzības organizators” (41763) iegūstot sociālās palīdzības organizatora kvalifikāciju

Rīga, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 08.05.2019., akreditācijas lapas Nr.44

Mākslas.

Studiju programma „Vides dizains” (41214), iegūstot vides dizaineris kvalifikāciju

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 15.10.2019., akreditācijas lapas Nr.248

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.

Studiju programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” (41345), iegūstot uzņēmējdarbības speciālista kvalifikāciju

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 11.06.2019., akreditācijas lapas: Nr. 339

Tiesību zinātne.

Studiju programma „Tiesību zinātne” (41380), iegūstot jurista palīga kvalifikāciju

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 04.06.2019., akreditācijas lapas: Nr. 7Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Sociālā labklājība.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais darbs” (42762), iegūstot sociālā darbinieka kvalifikāciju un bakalaura grādu sociālajā darbā

Rīga, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 08.05.2019., akreditācijas lapas Nr.44

Psiholoģija.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija” (42310), iegūstot psihologa asistenta kvalifikāciju un bakalaura grādu psiholoģijā

Rīga, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Liepāja

Akreditācijas termiņš līdz 18.06.2019., akreditācijas lapas Nr.330

Ekonomika.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” (42310), iegūstot ekonomista kvalifikāciju un bakalaura grādu uzņēmējdarbībā

Rīga

Akreditācijas termiņš līdz 23.05.2019., akreditācijas lapas Nr.331

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.

Studiju programma „Uzņēmējdarbība” (42345), iegūstot uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikāciju

Rīga, Daugavpils, Rēzekne, Ventspils, Jēkabpils, Smiltene, Liepāja, Jelgava

Akreditācijas termiņš līdz 11.06.2019., akreditācijas lapas Nr. 339

Tiesību zinātne.

Studiju programma „Tiesību zinātne” (42380), iegūstot juriskonsulta kvalifikāciju

Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Smiltene, Rēzekne, Ventspils

Akreditācijas termiņš līdz 04.06.2019., akreditācijas lapas Nr. 7

Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija.

Bakalaura studiju programma „Tūrisma un viesmīlības vadība” (42812), iegūstot tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadītāja kvalifikāciju un bakalaura grādu tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā

Rīga

Akreditācijas termiņš līdz 23.07.2023., akreditācijas lapas Nr. 61

Informācijas un komunikācijas zinātnes.

Bakalaura studiju programma „Sabiedriskās attiecības” (42342) iegūstot sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikāciju un bakalaura grādu tirgzinībās

Rīga, Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne

Akreditācijas termiņš līdz 13.06.2019., akreditācijas lapas Nr. 168

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.

Bakalaura studiju programma „Kultūras vadība” (42345), iegūstot kultūras projektu vadītāja kvalifikāciju un bakalaura grādu kultūras vadībā

Rīga

Akreditācijas termiņš līdz 11.06.2019., akreditācijas lapas: Nr. 339

Mākslas.

Bakalaura studiju programma Datordizains (42214), iegūstot datordizainera kvalifikāciju un bakalaura grādu dizainā

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 15.10.2019., akreditācijas lapas Nr.248

Ekonomika.

Bakalaura studiju programma „Finanšu vadība” (42343) iegūstot finansista kvalifikāciju un bakalaura grādu finanšu vadībā

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 23.05.2019., akreditācijas lapas Nr. 331

Tulkošana.

Bakalaura studiju programma „Rakstveida un mutvārdu tulkošana” (42222), iegūstot tulka, tulkotāja kvalifikāciju un bakalaura grādu tulkošanā

Rīga

Akreditācijas termiņš līdz 13.06.2019., akreditācijas lapas Nr.:247Akadēmiskā bakalaura studiju programmas

Socioloģija, politoloģija un antropoloģija.

Studiju programma „Eiropas studijas” (43310), iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu politoloģijā

Rīga

Akreditācija līdz 2023.gada 31.decembrim (Augstskolas likuma XII nodaļa, 48. panta 1. punkts)Profesionālā maģistra studiju programmas

Sociālā labklājība.

Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālais darbs” (47762), iegūstot sociālā darbinieka kvalifikāciju un maģistra grādu sociālajā darbā

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 08.05.2019., akreditācijas lapas Nr.44

Psiholoģija.

Profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija” (47310), iegūstot psihologa kvalifikāciju un maģistra grādu profesiju (amatu) psihologijā

Rīga

Akreditācijas termiņš līdz 18.06.2019., akreditācijas lapas Nr.330

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.

Studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” (47345), iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā

Rīga,

Daugavpils, Liepāja

Akreditācijas termiņš līdz 11.06.2019., akreditācijas lapas Nr. 339

Tiesību zinātne.

Studiju programma „Privāttiesības” (47380), iegūstot maģistra grādu privāttiesībās un jurita kvalifikāciju

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 04.06.19., akreditācijas lapas Nr. 7

Tiesību zinātne.

Studiju programma „Krimināltiesības” (47380), iegūstot maģistra grādu krimināltiesībās un jurita kvalifikāciju

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 04.06.19., akreditācijas lapas Nr. 7

Mākslas.

Studiju programma „Dizains” (47214), iegūstot maģistra grādu dizainā un datordizainera kvalifikāciju

Rīga

Akreditācijas termiņš līdz 15.10.2019., akreditācijas lapas Nr. 248

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.

Profesionālā maģistra studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana” (47345), piešķirot profesionālā maģistra grādu cilvēku resursu vadībā

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 11.06.2019., akreditācijas lapas: Nr. 339

Ekonomika.

Studiju programma „Starptautiskās finanses” (47343), piešķiros maģistra grādu starptautiskajās finansēs un finansu analītiķa kvalifikāciju

Rīga, Daugavpils

Akreditācijas termiņš līdz 23.05.2019., akreditācijas lapas Nr. 331

Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija.

Studiju programma „Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā” (47812), piešķirot maģistra grādu atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā un uzņēmuma vadītāja atpūtas un izklaides jomā kvalifikāciju

Rīga

Akreditācijas termiņš līdz 26.07.2023. akreditācijas lapas Nr. 61Akadēmiskā maģistra studiju programma

Socioloģija, politoloģija un antropoloģija.

Studiju programma „Eiropas studijas” (45310), iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu Eiropas studijās

Rīga

Akreditācija līdz 2023.gada 31.decembrim (Augstskolas likuma XII nodaļa, 48. panta 1. punkts)Doktora studiju programmas

Ekonomika.

Doktora studiju programma ”Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika”(51310), piešķirot ekonomikas doktora zinātnisko grādu

Rīga

Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 31.12.2020., akreditācijas lapas Nr. 331

Tiesību zinātne.

Doktora studiju programma “Juridiskā zinātne” (51380), iegustot tiesību doktora zinātnisko grāda juridiskajā zinatnē

Rīga

Akreditācijas termiņš pagarināts līdz 31.12.2020., Akreditācijas lapas Nr. 7Copyright © by The Baltic International Academy 2009