LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Kontakti
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls


  Informācijas resursi

Datu bāzes
Izmēģinājuma datubāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Abonētā prese
Grāmatas
  angļu valodā

Grāmatas vācu valodā
  (Vācu centrs)

BSA izdevumi
E-grāmatas
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
Promocijas darbi -
  Reģionālā ekonomika un
  ekonomiskā politika

Metodiski materiāli
  programmas Sociālais
  darbs studentiem

  Informācija pa studiju
  programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.
  Informācija par bibliotēku
 
  BSA Rīgas centrāla zinātniskā bibliotēka

  • BSA bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle (LATABA);
  • Juridisko bibliotēku konsorcija locekle;
  • akreditēta 2005. gada 26. septembrī (apliecības Nr. 8).
  • Bibliotēkas reģistrācijas apliecība


    Adrese: Lomonosova iela 1/4, Rīga, LV-1019 tālr.: 67100541, fakss 67112679, e-pasts: biblio@bsa.edu.lv


  • Copyright © by The Baltic International Academy 2016